Liên lạc

kết hợp giấy

Giới thiệu Của kết hợp giấy

Hiển thị

'8226; Phần ngoài: 500X350X240mm

'826; weight: 8kg

'826; 24box cho tấm bảng

'86Z'; Số đôi; Số phần: LW-H1 BSODN Die 04; Trọng lượng cơ bản: 10kg BSDZ'2626; Màu: Brown/White BSDZ

giấy Interleaf Giấy

'8226; Base Weight: 4


Video Của kết hợp giấy

Chi tiết Của kết hợp giấy

kết hợp giấy
Để lại tin nhắn