Liên lạc
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Điều tra vật chất

Giám sát sản xuất và kết thúc

Hệ thống Điều khiển Chất lượng

Tất cả các sản phẩm quay phim sẽ được kiểm tra kỹ trước khi được phép sản xuất.


material inspection


Thậm chí cả hộp đựng nhân sẽ được kiểm tra và ghi lại.


air cushion system quality controlTrong quá trình sản xuất, mọi tiến trình được hướng dẫn rõ ràng với CBA (phương pháp tốt hiện thời) và tiêu chuẩn chất lượng.Phần mở được kiểm tra với hệ thống cảm biến hoặc tầm nhìn.


Every 5 rols, QA sẽ thử bộ phim để kiểm tra kết quả chuyển đổi để tránh khả năng rò rỉ.Dữ liệu thử nghiệm sẽ được ghi lại và lưu giữ mãi mãi.


Phần thứ năm của mỗi cuộn sẽ được giữ như mẫu trong vòng hai năm.


Production Inspection

Mỗi cuộn phim của chúng ta sẽ có số nhận diện.Với số này chúng tôi\ 817; sẽ có thể kiểm tra thông tin bên dưới: Thông tin về sản xuất

bao gồm ngày, shift, máy tính, tổng đài, v.v.,

Mateticket và đĩa chất lượng

Sample từng phần của hệ thống

On-line production data from nhạy or vision system.

2Quy trình thử nghiệm


chịu trách nhiệm điều tra và xử lý khiếu nại của khách hàng và phương pháp sửa chữa theo dõi kiểm tra

  • chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất phân tích chất lượng và hiệu ứng cải tiến bất thường của

, chịu trách nhiệm huấn luyện viên chất lượng cao nhân viên.

, chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu huấn luyện.mới trong kế hoạch chất lượng ban đầu,kiểm tra và xác nhận

chịu trách nhiệm thực hiện và thực hiện hệ thống hình phạt về chất lượng và phẩm chất

... chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện và thực thi các tiêu chuẩn chất cao của sản phẩm

... chịu trách nhiệm trong việc áp dụng và ứng chất lượng chất lượng...Lực lượng tiền thưởng và trừng phạt

chịu trách nhiệm giám s át chất lượng sản phẩm của đội và nbsp;


  • chịu trách nhiệm cho đội ZV;397;39;công khai nhận thức chất lượng

QA chất lượng:

chịu trách nhiệm giám s át chất lượng sản phẩm của đội và nbsp;

... chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên liệu thô

chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm


  • ... chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình sản xuất

... chịu trách nhiệm xác định, cách ly và ghi nhận sản phẩm chưa đạt đủ...