Liên Hệ Chúng Tôi
Dịch Vụ Sau Bán

Dịch Vụ Sau Bán

  • Các bộ phận bị mòn như thắt lưng, dao sẽ được nạp lại miễn phí với điều kiện sử dụng phim Lockedair

  • Đảm bảo phản hồi 24 giờ.

  • Lưu trữ phụ tùng miễn phí tại nhà phân phối hoặc gần đó.

  • Máy dự phòng có sẵn trong nhà phân phối hoặc gần đó.

  • Các cuộn bị lỗi có thể được yêu cầu gửi lại với chi phí của chúng tôi để phân tích chất lượng, vì vậy vui lòng giữ lại.


after sale service

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept