Liên lạc

Vòng đệm khí bơm

Giới thiệu Của Vòng đệm khí bơm

Vòng đệm gió bơm đại dịch của

thuộc dạng bên trên: Q Cap, L Cap, và Màu

: Kích cỡ

trong suốt: Chính xác

Ứng dụng Chất liệu Tập tin thuộc Sổ tay:


Thông số kỹ thuật Của Vòng đệm khí bơm

Loại trụ cao áp để bảo vệ BSJDJ hiệu quả... túi bọc đệm hơi dễ phục hồi;Cỡ để đáp ứng nhu cầu của quý khách

Máy đóng gói bao không khí tự động sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu to lớn của quý khách

Có khả năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của quý khách. Dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để giảm nhu cầu sau khi bán hàng của quý khách. BSJdZ Scalled production đảm bảo một mức giá cạnh tranh.


Nhấp để xem Thông số kỹ thuật chi tiết

Chi tiết Của Vòng đệm khí bơm

Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm Vòng đệm khí bơm
Máy liên quan
Để lại tin nhắn