Liên lạc

Máy móc Thời trang Name

Giới thiệu Của Máy móc Thời trang Name

Máy đệm bằng giấy LW-C1 Khoá Thời trang có thể hiệu quả chuyển đổi giấy trong cuộn thành hình chiếu 3D với độ dày cao, để có thể dùng nó làm đệm của sản phẩm để giảm lực tác động bên ngoài.


Để lại tin nhắn