REQUEST A QUOTE
Liên lạc
Hồ sơ công ty

Hồ sơ công ty

Bingham Technology là một công ty hàng đầu của máy bơm bảo vệ gói nhiệt, một chất liệu với nhãn nổi tiếng như Locked Air và Ngosp;Umalier.Cung cấp máy chống đỡ không khí, hấp thụ phim, và các biện pháp đóng gói tùy chỉnh cho e-thương mại, Nơi hạng nhất lời phát triển, dữ liệu, hậu trường hợp, dây chuyền lạnh, vận tải, v.v.

Chúng tôi phát triển toàn cầu nhờ phát triển mới trong môi trường phát triển hàng hóa, với một tập trung lớn vào sản xuất bền vững.BJDZ BJT tiếp tục phát triển các sản phẩm mới và đầu tư vào các thiết bị mới để đáp ứng khách hàng và nhu cầu đang phát triển.

Locked air